لطفا پیش از ارسال در خواست مشاوره رایگان حقوقی موارد زیر را در نظر داشته باشید؛

۱) در بانک پرسش و پاسخ های حقوقی کلمات کلیدی (به عنوان مثال آپارتمان نشینی) سوال خود را جستجو کنید. شاید پاسخ سوال شما از پیش در سایت موجود باشد.

۲) در آرشیو مطالب آموزشی سایت کلمات کلیدی سوال خود خود را جستجو کنید. بسیاری از نیازهای حقوقی شما در مطالب آموزشی سایت توضیح داده شده است.

۳) برای دریافت پاسخ خود (به طور معمول در بازه ۲۴ تا ۴۸ ساعت از زمان ثبت پرسش) از منوی بالا سایت، بخش پرسش های حقوقی را جستجو کنید.

از همکاری شما سپاسگزاریم