سفته به عنوان تضمین حسن انجام کار

پرسش

با سلام ٍ اگرازشخصی که برای اشتغال به صورت دایم یا موقت سفته برای تضمین بخواهند، قرارداد چگونه باید تنظیم شود؟


پـاسخ

سلام بر شما.
این موضوع و جزییات آن کاملا به توافق دو طرف بستگی دارد. اما اگر واقعا برای تضمین سفته داده ‌می شود باید تا حد امکان ریزترین علت تضمین، کار ‌و تعهدات کسی که تضمین می دهد و رابطه طرفین و شرط دقیق و شیوه استفاده از تضمین در قرارداد نوشته شود، شرط از میان رفتن تضمین و‌ پایان اعتبار و امکان استفاده از آن پیش بینی نوشته شود و طرفین با ذکر  مشخصات و‌نشانی کامل قرارداد را امضا کنند. همچنین در صورت امکان قراداد به امضای دو شاهد شناخته شده با درج مشخصات آن ها برسد.

این پرسش توسط وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شده است. با این حال به دلیل پیچیدگی مسایل حقوقی و عدم اطلاع ما از جزییات مساله شما این امکان وجود دارد که شیوه های مناسب دیگری نیز برای مواجه با مساله حقوقی شما وجود داشته باشد. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مشاوره بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود به صورت حضوری از متخصصین این رشته یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.