1/5/2019 5:14:32 PM
پرسش

با سلام

من مبلغ ۱۷۰ میلیون از ۲۵۰ میلیون کل قیمت واحدی را پرداخت کردم و مابقی آن رو شوهرم پرداخت نموده است. مایلم متنی بین خودمان نوشته وامضاء شود که روش این پرداختها وشراکت درآن مشخص باشد لطفا بفرمائید از چه متنی میتوانم استفاده کنم.


پـاسخ
درود بر شما. در پرسش شما معین نیست که آیا محل خریداری شده برای سکونت است یا کار دیگری که در آن شراکت هم هست. به هر روی می توانید هر توافقی برای شیوه خرید، چگونگی بازپرداخت و یا مالکیت و منافع ناشی از آن و هر روشی برای بهره برداری که مورد توافقتان است به عنوان صورت جلسه یا قرارداد به صورت نوشتاری روی کاغذ بنویسید و دو شاهد - که مزد بگیر شما نباشند یا شما از آنها مزد نگیرید- آن را امضا کنند و نام و اثر انگشت خود را بر آن قرار دهند..