1/10/2019 10:48:50 AM
پرسش

با سلام لوله فاضلاب توالت فرنگی طبق بالا دارای نشتی بوده و از از سقف حمام ما ریزش فاضلاب اتفاق افتاده و قسمتی از سقف تخریب شده و هرچه از صاحب ملک درخواست می نماییم همکاری نمی نماید و فقط امروز وفردا می نماید که نزدیک به 2 ماه از این حادثه می گذرد چگونه می توانم با شکایت ایشان را مجاب نمایم . باتشکر


پـاسخ
سلام.شما نخست باید با مراجعه به شورای حل اختلاف نزیدک محل سکونت خود،‌با نوشتن و ثبت دادخواست، نسبت به تهیه گزارش وضع  موجود درخواست تامین دلیل و تهیه گزارش نمایید تا سپس بتوانید در هر مرجع قانونی و قضایی ارائه دهید. البته اکنون آغاز این کار در دفتر خدمات قضایی الکترونیک هم مقدور است.
بعد از دریافت گزارش تامین دلیل با مراجعه به دفترخدمات الکترونیک قضایی می توانید دو دادخواست ثبت کنید: 1- الزام مالک طبقه بالا به تعمیر خرابی و 2- الزام مالک طبقه بالا به پرداخت خسارت ناشی از نشتی فاضلاب و تعمیر سقف.