شکایت علیه شخص کارمند یا صندوق بازنشستگی غیر دولتی

پرسش

با سلام مدیر برقراری مستمری یک موسسه صندوق بازنشستگی غیر انتفاعی با عطف به ماسبق قرار دادن ماده 82 قانون برنامه ششم حق و حقوق بنده را مورد تضییع قرار داده است . با مدیرعامل صندوق بازنشستگی مکاتبه شده و دستور بررسی و اقدام را صادر نموده است . مسئول برقراری مستمری بدون اینکه پاسخی کتبی به بنده بدهد شفاهاً می گوید برقراری مستمری شما همان است که محاسبه شده است . دادگاه صالح به رسیدگی چه مرجع قضایی است؟ آیا به شخص مسئول برقراری مستمری که راضی نمی شود بگوید اشتباه کرده ام میتوان شکواییه تنظیم کرد یا اینکه طرف شکایت حتماً صندوق بازنشستگی غیر انتفاعی است؟


پـاسخ

یکم- دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری مرجع صالح رسیدگی به دعاوی هستند و اصل بر صلاحیت آن ها برای هر دادخواهی است؛

دوم- شما می توانید در دادگاه عمومی حقوقی برای اثبات ادعای خود و دریافت حقوق خویش دادخواست ثبت کنید؛

سوم- طرف ادعای و دادخواست شما صندوق بازنشستگی است که دارای شخصیت حقوقی است

این پرسش توسط وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شده است. با این حال به دلیل پیچیدگی مسایل حقوقی و عدم اطلاع ما از جزییات مساله شما این امکان وجود دارد که شیوه های مناسب دیگری نیز برای مواجه با مساله حقوقی شما وجود داشته باشد. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مشاوره بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود به صورت حضوری از متخصصین این رشته یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.