چگونه سند رسمی آپارتمان ابطال می شود؟

پرسش

باسلام واحترام:باتوجه به احکام قطعیت یافته مبنی بر فسخ معامله واسترداد آپارتمان...استرداد آپارتمان ازسوی واحد اجرای احکام مدنی انجام کرفته ولی در باب فسخ سندرسمی آپارتمان هیچ اقدامی انجام نشده ومیگویند چون درحکم اسمی از فسخ سند نیامده؟؟لطفا راهنمایی بفرمایید؟1-اگر بخواهم دادخوست فسخ سندرسمی رابدهم باید خواندگان دردادخوست مطروحه چه کسانی باشند؟متشکرم


پـاسخ

یکم این که اگر فسخ مربوط به قرارداد فروش و واگذاری آپارتمان بوده است و اینک با رای دادگاه کسی که محکوم شده باید آپارتمان را به برنده پرونده بازگرداند، پس به طور طبیعی و به تبع آن سند رسمی از میان می رود و گرنه آن حکم استرداد بیهوده است؛ دوم اگر به هر علت قانونی و یا استنباط قضات دادگستری نیار به ابطال سند رسمی باشد، باید طرف دعوای سابق و کسی که سند به نام وی به عنوان مالک بوده یا آپارتمان توسط او به برنده دعوی واگذار شده است مطرح شود. اگر حتی اداره ثبت و اشخاص دیگر را هم در دعوا طرف خود قراردهید بی ضرر است و النهایه اگر کسی یا کسانی دعوی و دادخواست منتسب به آن ها نباشد آن بخش از دعوی رد می شود.

این پرسش توسط وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شده است. با این حال به دلیل پیچیدگی مسایل حقوقی و عدم اطلاع ما از جزییات مساله شما این امکان وجود دارد که شیوه های مناسب دیگری نیز برای مواجه با مساله حقوقی شما وجود داشته باشد. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مشاوره بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود به صورت حضوری از متخصصین این رشته یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.