اجرای حکم قطعی برای بازسازی تخریب

پرسش

رای صادره مبنی بر تخریب عمدی راه وجوی اب از دادگاه تجدید نظر بشرح ذیل صادر گردیده سه ماه ویک روز زندان وبرگرداندن راه وجوی تخریب شده بحالت اول متهم الان در زندان میباشد مرحله دوم رای (برگرداندن راه وجوی بحالت اولیه)چگونه اقدام شود تشکر فراوان


پـاسخ

1- براساس بند 2  ماده 3 قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1373، از آنجا که حداکثر مجازات قانونی جرم تخریب بیش از 3 ماه حبس است و دادگاه حکم به بیش از سه ماه حبس داده است، دادگاه تجدیدنظر می توانست - همچنان که دادگاه اول صادر کننده رای می توانست- به جای حبس به جریمه یا جزای نقدی رای بدهد؛ 2-با مراجعه به اجرای احکام دادسرای مجری رای می توانید درخواست کنید تا با همراهی مامور پلیس یا ضابط دادگستری به محل بروید تا وضعیت را به حالت سابق برگرداند.

این پرسش توسط وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شده است. با این حال به دلیل پیچیدگی مسایل حقوقی و عدم اطلاع ما از جزییات مساله شما این امکان وجود دارد که شیوه های مناسب دیگری نیز برای مواجه با مساله حقوقی شما وجود داشته باشد. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مشاوره بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود به صورت حضوری از متخصصین این رشته یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.