12/1/2018 7:15:57 PM

وکالت بلاعزل در ازدواج

پرسش

آیا برای وکالتنامه ازدواج قید کلمه بلاعزل ضروری است؟ عدم درج کلمه بلاعزل می تواند دلیل موجهی جهت رد وکالتنامه از طرف محضر ازدواج باشد؟


پـاسخ
درج واژه "بلاعزل" لازم نیست مگر این که وکالت گیرنده (وکیل) بخواهد اطمینان یابد که موکل (وکالت دهنده) تا زمان معینی نتواند وکیل را عزل (برکنار) کند. در مورد پرسش شما اگر موضوع وکالت -یعنی ازدواج- انجام نشده باشد و وکیل هم از سوی موکل عزل یا برکنار نشده باشد یا پس از دادن وکالت هیچ یک از طرفین محجور نشده باشند ایرادی به وکالت نامه و اجرای آن نیست حتی اگر آن وکالت بلاعزل نباشد.
 

این پرسش توسط وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شده است. با این حال به دلیل پیچیدگی مسایل حقوقی و عدم اطلاع ما از جزییات مساله شما این امکان وجود دارد که شیوه های مناسب دیگری نیز برای مواجه با مساله حقوقی شما وجود داشته باشد. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مشاوره بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود به صورت حضوری از متخصصین این رشته یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.