رأی شماره 1721 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 144/89 ـ 1389/10/10 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90 ـ 1390/10/20 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ

رأی شماره ۱۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹ ـ 1389/10/10 و بند (۱) صورتجلسه شماره ۱۵۱/۹۰ ـ 20/10/1390مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱ شماره دادنامه: ۱۷۲۱ شماره پرونده: ۳۳۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۷۸۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عملکرد شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در خصوص تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، در این سازمان، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می ‌رسد:

شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در حالی به موجب بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ به ترتیب اقدام به تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری به منظور اعمال در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نموده است که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده و در بند «الف» ماده (۳۸) قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات ۱/۵ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات بوده و از سویی در ماده ۵۲ قانون مرقوم، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع شده است. مضافاً اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه و به موجب دادنامه شماره ۵۵۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۸ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را ابطال نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به‌مطالب یاد شده و موضوعات مطرح در گزارش، مطابق تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رسیدگی به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه را به این سازمان منعکس فرمایند. »

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰

«جلسه‌ای با حضور امضا‌کنندگان ذیل بخشدار بخش مرکزی کوهرنگ و نیز اعضای شوراها با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید شروع گردید .

۱ـ از پیمانکاران، شرکتها نیم درصد کل قرارداد به عنوان عوارض کسر گردد و عوارض در روستاهایی که دهیاری دارند، توسط دهیاران اخذ گردد. »

ب: بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰

«جلسه بررسی عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۱ با حضور بخشدار مرکزی و اعضای شورای کوهرنگ در محل بخشداری برگزار گردید که جلسه با تلاوتی چند از قرآن آغاز و بخشدار ضمن عرض خیرمقدم و تسلیت اربعین حسینی اعضای شورا به بیان نقطه نظرات زیر پرداخت و تصمیمات زیر به تصویب رسید:

۱ـ عوارض پیمانکاران و شرکتها نیم درصد کل قرارداد باشد و در روستاهای دارای دهیاری توسط دهیاران دریافت شود. »

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض ارائه خدمات مشخص شده و طبق ماده ۵۰ همان قانون وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها نسبت به مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف گردیده، ممنوع شده است، بنابراین بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ مغایر قانون است و چون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ این گونه مصوبات را ابطال کرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی