رأی شماره 1158 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جلسه شماره 477 - 26 /10 /1391 و 478 - 28 /10 /1391 و مصوبه شماره 7203 /90 - 14 /10 /1390 مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ

رأی شماره ۱۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال مصوبات جلسه شماره ۴۷۷ ـ 1391/10/26 و ۴۷۸ ـ 1391/10/28 و مصوبه شماره ۷۲۰۳/۹۰ ـ 1390/10/14 مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۰ شماره دادنامه: ۱۵۶۸ شماره پرونده: ۱۴۷۶/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات ۴۷۷ و ۴۷۸ جلسات رسمی ۲۶ و ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۹۰/۷۲۰۳ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۸۲۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۷ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر کرج طی مصوبات ۴۷۷ و ۴۷۸ ـ ۲۶ و ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ تحت عنوان تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض برای کسر پارکینگ به شرح ذیل نموده است.

ردیف

طرح عوارض

تعرفه

۱

عوارض کسری پارکینگ تجاری در پهنه الف به ازای هر مترمربع

p ۶۰

۲

عوارض کسری پارکینگ اداری در پهنه الف به ازای هر مترمربع

p ۶۰

۳

عوارض کسری پارکینگ مسکونی در پهنه الف به ازای هر مترمربع

p ۶۰

۴

عوارض کسری پارکینگ صنعتی به ازای هر مترمربع

p ۵۰

۵

عوارض کسری پارکینگ تجاری، اداری، مسکونی در پهنه ب به ازای هر مترمربع

p ۵۵

۶

عوارض کسری پارکینگ تجاری، اداری، مسکونی در پهنه ج و د به ازای هر مترمربع

p ۵۰

۷

عوارض کسری پارکینگ مسکونی در بافتهای فرسوده به ازای هر مترمربع

p ۴۰

۸

عوارض کسری پارکینگ به غیراز تجاری، صنعتی، مسکونی، اداری به ازای هر مترمربع

p ۴۵


تبصره۱: کسری هر واحد پارکینگ برای واحد مسکونی و خدماتی غیرانتفاعی حداقل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

تبصره۲: کسری هر واحد پارکینگ برای واحد تجاری، اداری و صنعتی حداقل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره۳: اماکن مقدس، مساجد و خیریه‌های ثبت شده مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی‌شوند.

تبصره۴: اماکن مسکونی تا قبل از ۱۳۷۹/۲/۷ احداث شده‌اند مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی‌باشند.

به علاوه در مصوبه شماره ۹۰/۷۲۰۳ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج عوارضی را برای کسری پارکینگ سایر کاربریها تعیین نموده است:

ردیف

شرح عوارض بنای مفید

تعرفه عوارض

۲

کسری پارکینگ بهداشتی و درمانی و ورزشی

p ۱۰۰

۸

کسری پارکینگ تجاری سرای سالمندان

p ۲۰۰

۹

کسری پارکینگ سرای سالمندان

p ۱۰۰

۱۱

کسری پارکینگ آموزشگاههای خصوصی

p ۲۰۰


در حالی که اولاً: قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: در بند «و» رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و همچنین در رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن ابطال شده است.

بنا به مراتب مصوبه جلسه ۴۷۷ و ۴۷۸ شورای اسلامی شهر کرج به تاریخ ۲۶ و ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ و همچنین مصوبه شماره ۹۰/۷۰۲۳ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ شورای مذکور مغایر با بند ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع خارج از نوبت وفق تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا نسبت به ابطال مصوبات یاد شده اتخاذ تصمیم به عمل آید. موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند

به علت وجود متن مصوبات در گردش کار از تکرار آن در متن دادنامه خودداری می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۱۵۲/م/۱۲۳۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ موضوع کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۷۶ به‌استحضار می‌رساند سابقاً مصوبه این شورا راجع به «وضع عوارض کسری پارکینگ مصوب سال ۱۳۹۴» به‌موجب دادنامه شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان ابطال و متعاقب ابلاغ دادنامه مزبور مراتب لزوم اجراء مفاد دادنامه و حذف مصوبه منقوض از لیست عوارض تصویبی نیز به‌شهرداری ابلاغ گردیده است. با عنایت به اینکه مصوبه معترض‌عنه مربوط به سال ۱۳۹۱ می‌باشد که با صدور دادنامه فوق‌الذکر عملاً نقض گردیده و قابل استناد نمی‌باشد لذا اقدام خاصی از ناحیه این شورا نسبت به شکواییه تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور متصور نمی‌باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات جلسه شماره ۴۷۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ و ۴۷۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج و مصوبه شماره ۹۰/۷۲۰۳ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ شورای مذکور مبنی بر وضع عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر کرج به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی